CB005.2.12.012 “Joint initiatives for the conservation of zonal European red wood ants facing the danger of extinction”


 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България има удоволствието да Ви информира, че в рамките на проект CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” на 29.10.2020 г. в Малко Търново се проведe заключителна прес-конференция, по време на която бяха представени резултатите от реализирането на проекта.

В събитието взеха участие над 25 представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата. По време на събитието се представиха и дискутираха резултатите от проведените проучвания от двете страни на границата, обсъдиха се възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа. Представи се разработеният по проекта документален филм, популяризиращ значимостта на европейската червена горска мравка. Презентираха се предложенията за консервационна програма, разработени от българския и турски научни екипи, разискваха се общи проблеми и решения, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси и мултиплициране на резултатите от извършените дейности. Представи се сключеният в рамките на проекта Меморандум за сътрудничество.

Проект CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране броя и разпространението на гнездата им и в резултат да се разработи съвместен план за действие с предложение за консервационна програма. Проектът е с продължителност 15 месеца и се реализира в партньорство от Сдружение „Европа и Ние“ и DAYKOФондация за опазване на природната среда, Република Турция, като се съ-финансира от транс-граничната програма INTERREG-IPA България - Турция CCI No 2014TC16I5CB005.

Допълнителна информация за резултатите от проучванията, както и други материали от реализирането на проекта могат да бъдат намерени на адрес http://www.europeanredwoodants.eu/

 

***

 ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKOФондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и човешките ресурси от двете страни на границата, да се организират дейности в защитените територии на двете държави, което директно допринася за опазването на видовете червена горска мравка и индиректно до съхраняване на биоразнообразието в трансграничната зона. В момента в рамките на проекта се реализира съвместно българо-турско проучване на популацията на видовете червена горска мравка и конкретно Formica pratensis в региона на Странджа, идентифицират се гнездата и се полагат усилия за опазването и съхраняването им.

Имайки предвид съществената роля на Formica pratensis за състоянието на екосистемата в Странджа, опазването на вида е от ключово значение. Formica pratensis е естественият хищник на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори на Странджа в трансграничния регион и съхранението му ще допринесе значително за овладяване на щетите, нанесени по дъбовите масиви в Странджа.

Във връзка с изпълнението на проекта в периода 20.09.2020 - 22.09.2020 г. на територията на провинция Къркларели, Република Турция и 25.09.2020 г. – 27.09.2020 г. на територията на Бургаска област, се планира провеждането на две 3-дневни обучения – трансгранични събития, в които ще вземат участие представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата, както и българския и турски екип, реализирали съвместното проучване. По време на събитията ще се представят и дискутират резултатите от проведеното проучване, ще има практически посещения на терен, ще се обсъждат възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, ще се разискват общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси. 

 


 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП затрансгранично сътрудничество България - Турция.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Европа и Ние“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

www.ipacbc-bgtr.eu

Еко календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Контакти

Сдружение "Европа и Ние"
гр. Поморие 8201, ул. Добри Чинтулов 26
тел.: +35959632819, +359888477998
факс: +35959632819
e-mail: europeandwe@yahoo.com
facebook: https://www.facebook.com/europeandwe

© 2016 Сдружение “Европа и Ние” Всички права запазени

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com