Проект «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци - AGROCOMP»

 

Представяне на проект AGROCOMP

Програма за ТГС по ИПП България-Турция

Проучване и идентифициране на земеделските стопани в Община Поморие

Проучване и идентифициране на земеделските стопани в Община Пънархисар

Обучение компостиране на биоразградими отпадъци

Компостиране на биоразградими отпадъци

Компостиране на биоразградими отпадъци. Ползи от компостирането

Използване на компоста в селското стопанство

Екологични ползи от компостирането чрез намаляване на количествата селскостопански отпадъци

Възможности за намаляване на емисиите въглероден диоксид и метан в атмосферата чрез компостиране на биоразградими отпадъци

Демонстрационни платформи за компостиране. Българският опит в компостирането. Мониторинг на процеса на компостиране

Турският опит в компостирането.Мониторинг на процеса на компостиране

Представяне на резултатите от проект AGROCOMP

 


Проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие»

Дискусия - обезлесяването и ерозията на почвата

Природен парк “Странджа“ – защитени местности

Природен парк “Странджа“ – природни забележителности

Природен парк “Странджа“ - характеристика и резервати

Устойчиво развитие

Econet network

Green Activities in Burgas region

Анализ във връзка с разработването на план за предотвратяването на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии в Област Бургас

Представяне на резултатите от проект IRPSD

     Проект «По - малко отпадъци на Северозапад»

Презентации от обученията.

Презентация от семинари

Презентации от заключителна прес-конференция.

Презентации от заключителна конференция в гр. Кишинев, Република

 


 

      Проект «Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие»

 

Агро Изложение

Маркетинг на биологичните продукти

Кой, кой е в биологичното земеделие

Качество на био храните

Възможности за сдружаване на земеделски производители и подпомагане на биопроизводители

Солидарно земеделие

Въведение в биологичното земеделие

Състояние и пазари на биопродукцията в Европа и света”

Основни принципи и методи на биологичното земеделие 

        Workshop BG

Intro

Biozhivotnovadstvo

Good practices 

        Workshop TR

Organic Tarim TR workshop

        Финална конференция

 Results final


Проект «Подкрепа за интеграция II» 

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

Въведение в темата “Миграция”

Легалните имигранти в България и ЕС

Успешни международни практики за интеграция

Mерки на административна принуда прилагани спрямо имигрантите в Р. България

Политики по интеграция на мигранти на европейско и национално ниво

СРЕЩА-СЕМИНАР на Консултативен форум за Бургаска област

Национална стратегия в областта на миграцията убежището и интеграцията

Политики за интеграция на мигранти

Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България

 

     Проект «Подкрепа за интеграция»

Политики по интеграция на европейско и национално ниво

Успешни международни практики за интеграция

Въведение в темата “Миграция”

Представяне на резултатите от оценката на нуждите от обучение по проект

Еко календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Контакти

Сдружение "Европа и Ние"
гр. Поморие 8201, ул. Добри Чинтулов 26
тел.: +35959632819, +359888477998
факс: +35959632819
e-mail: europeandwe@yahoo.com
facebook: https://www.facebook.com/europeandwe

© 2016 Сдружение “Европа и Ние” Всички права запазени

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com